DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Miljöns välbefinnande
Pälsdjursuppfödning är verksamhet som kräver miljötillstånd.

HÄR HITTAR DU:

Miljömyndigheterna utför inspektionsbesök på pälsfarmerna för att övervaka att villkoren i miljötillståndet iakttas. I tillståndet för pälsfarm ingår även rapporteringsskyldighet som myndigheterna följer upp. Om miljötillståndet inte efterföljs vidtar tillsynsmyndigheten åtgärder i enlighet med situationens allvar.
För pälsfarmer med miljötillstånd är tillsynsmyndigheten beroende på tillståndstyp kommunens miljöskyddsmyndighet eller regionförvaltningsverket.

Läs mera om tillsyn över miljöskyddslagen här

Ofta ställda frågor om pälsnäringen