Nyheter och artiklar

Artikkeli
20.6.2018
Pälsnäringen har märkbart förbättrat och åtgärdat de punkter Evira tidigare pekat på i myndighetskontroller hos pälsfarmarna. Detta framgår i rapporten ”Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2017”, som publicerades den 14 juni. ProFur:s verksamhetsledare Marja Tiura konstaterar att ”Producenterna gjort ett bra jobb”.
Artikkeli
29.3.2018
Pälsnäringen fyller jämna år. Uppfödningen av pälsdjur började i Finland för över hundra år sedan och näringsgrenens intresseorganisation grundades för 90 år sedan. Jubileumsåret firas genom att vi i medierna lyfter fram pälsproducenter från olika delar av Finland: kvinnor och män, unga och mera erfarna. Genom personhistorierna lyfter man fram i synnerhet producenternas och företagarnas reflektioner över sin yrkesverksamhet.
Artikkeli
29.8.2017
Pälsdjursnäringen har tydliga åtgärder för att ingripa i begränsandet av blårävens storlek. Föurtom åtgärderna kommer näringen att förstärka egenkontrollen och samarbetet med myndigheterna. Målsättningen är att pälsnäringen även i fortsättningen hör till toppen av husdjursnäringen vad välbefinnande beträffar.
Artikkeli
19.12.2016
Vår ansvarsfulla pälsdjursproduktion måste utvecklas kontinuerligt om vi ska kunna behålla vårt försprång till de övriga europeiska länderna. Därför behövs också WelFur-certifieringen, säger Charles Ross på Saga Furs.
Artikkeli
19.12.2016
Sari Hagström utbildar sig till farmmästare i Kannus samtidigt som hon på sidan om driver en minkfarm i Karleby. Hon jobbade tidigare som frisör i 20 år. Pälsnäringen var främmande för henne tills hon träffade sin framlidne make Magnus Hagström.
Artikkeli
31.8.2016
På en pälsfarm i Halso har man utrett fördelarna av bioförgasning av räv- och minkgödsel vid behandling av gödsel. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt som startade senaste höst har klarlagt vilken process som bör väljas vid förgasning av pälsdjursgödsel och vilken nytta det kan ge farmaren

Sidor