DNV - ISO 9001 Quality System Certification
TURKISTILAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Vesistöjen ravinnekuormitus

Turkistilojen aiheuttama vesistöjen ravinnekuormitus on tuotantoalueille keskittyvää pistekuormitusta. Vesistökuormitukseen vaikuttavat paikallisesti mm. tilan maaperä, sademäärät ja lannan varastointi. 

Turkiseläinten lannan sisältämää typpeä ja fosforia huuhtoutuu varjotalojen alapuoliseen maaperään. Jätösten sisältämä orgaaninen typpi, pääasiassa urea, hajoaa ja muodostaa ammoniakkia. Ammoniakin liuetessa veteen syntyy ammoniumia.

Se, mitä eläin syö, heijastuu lannan määrään ja ravinteisiin. Turkiseläinrehussa valkuaisen määrää on vähennetty vuosituhannen alun tasosta niin, että virtsassa erittyvät typpipäästöt ovat huomattavasti alhaisempia ja ympäristövaikutukset pienempiä kuin ennen.

Lue lisää: fosfori- ja typpikuormitus eri lähteistä turkistarhaus mukaan lukien. Suomen ympäristökeskus SYKE:n tilastot

Kaasupäästöt / Hajuhaitat

Turkistilan toiminta tuo ilmastoon pääasiassa ammoniakkipäästöjä ja typpioksiduulia, jotka haihtuvat lannasta sen käsittelyn eri vaiheissa. Hajuhaitat huomioidaan turkistilan ympäristöluvituksessa ja niiden paikalliseen ilmenemiseen vaikuttavat mm. lanta-alustojen kuivitus ja ilman lämpötila.

Maisema ja luonnon monimuotoisuus

Suuret, turkiseläinkasvatukselle varatut alueet vaikuttavat vallitsevaan maisemaan. Tämä huomioidaan yksittäisissä ympäristölupahakemuksissa ja turkistuotannon ydinalueella kuntien kaava-alueissa.

Jos toiminta turkistilalla päättyy, on käytöstä poistettu tila purettava ja tontti maisemoitava.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta