DNV - ISO 9001 Quality System Certification

EU-kansalaisaloite maaseutualojen puolesta kerää miljoonaa allekirjoitusta

12.1.2023
EU-kansalaisaloite maaseutualojen, elintarviketurvan ja huoltovarmuuden puolesta kerää nyt miljoonaa allekirjoitusta eri EU-maista. Suomesta keräystavoite on vähintään 10 000 nimeä.

Eurooppalaiset turkistuottajat International Fur Federationin IFF:n kautta ovat pääkäynnistäjinä maaseutualojen yhteisessä aloitteessa, jonka sivusto ja allekirjoituslinkki löytyvätprotectruralheritage.comsivustolta.

Aloite on viralliselta nimeltään "Protect the EU’s rural heritage, food security and supply – Suojellaan ja ylläpidetään EU:n maaseutualueita, elintarviketurvaa ja -toimituksia”.

”Huoltovarmuus on uhan alla koko EU-alueella johtuen energiakriisistä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja suurista kustannusnousuista. Jo aiemmin maaseudun tuottajiin on kohdistunut kovat paineet ilmasto- ja päästötavoitteiden toteuttamisessa ja tähän päälle kansainväliset kriisit koronapandemiasta sotaan. Samaan aikaan osa ihmisistä on vieraantunut maaseutualoista. Tuottajiin kohdistuu suoranaista syyllistämistä, mikä vaarantaa jaksamista ja huoltovarmuutta. Tämä on tärkeä tukialoite kaikille maaseudun toimialoille ja niistä elantonsa saaville”, sanoo FIFURin toiminnanjohtaja Marja Tiura.

Euroopan komission tarkastaman ja hyväksymän ”Protect the EU’s rural heritage”-aloitteen nimienkeräys alkoi marraskuussa 2022. Nyt myös kampanjasivuston kieliversiot ovat valmiit 10 kielellä. Ensimmäisiä allekirjoittajia on mm. FIFURin hallituksen puheenjohtaja Markus Sjöholm ja aloite on saanut tuen useilta EU:n maaseudun tuottajajärjestöiltä. EU:n sivuilta aloite ja allekirjoitusmahdollisuus löytyvät osoitteesta:https://eci.ec.europa.eu/026/public/#/screen/home

Kansalaisten vaikuttamismahdollisuus EU:ssa

Eurooppalainen kansalaisaloite antaa kansalaisille vaikuttamismahdollisuuden EU:ssa. Kun kansalaisaloite saavuttaa yhteensä miljoona allekirjoitusta vähintään 7:stä eri EU-maasta vuoden aikana, komissio on velvollinen vastaamaan siihen. Nimienkeräyksessä maille on asetettu väestön mukainen vähimmäismäärä.

Protect the EU’s Rural Heritage-aloitteen tavoitteena on saada miljoona vahvistettua allekirjoitusta EU:n maaseutu- ja elintarviketuottajayhteisöjen ja niiden toimeentulon turvaamiseksi. Aloite vaatii, että EU:n on kehitettävä uudistettu suunnitelma maaseutualueiden ja -elinkeinojen vahvistamiseksi. Suunnitelman pitää tukea alueellista kulttuuriperintöä, matkailua, parempaa elintarviketurvaa, huoltovarmuutta ja maataloustuotannon tarjontaa. Nämä ovat maaseudun elämäntavan selkäranka, edistävät investointeja ja nostavat elintasoa.

FIFUR pitää aloitetta omassa viestinnässään esillä koko keräysajan. Instagramista aloite löytyy protectruralheritage-nimellä. Sosiaalisen median jakoihin on hyvä laittaa hashtagit #protectruralheritage #ifnotnowwhen. Allekirjoitukseen menee vain 1-2 minuuttia.

Lisätietoja:
Olli-Pekka Nissinen, viestintäjohtaja, FIFUR, P. 050 306 2374

Marja Tiura, toiminnanjohtaja, FIFUR, P. 050 511 3060