DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Faktoja keskusteluun - Turkiselinkeino ei ole tukielinkeino

22.9.2022
Eri medioissa on viime päivinä julkaistu juttuja turkiselinkeinosta. Juttujen näkökulmat ovat lähteneet osin väärille urille ja niissä on yksipuolisesti valittuja faktoja.

Turkiselinkeinosta on esimerkiksi luotu väärää mielikuvaa valtiontukiin pohjautuvana elinkeinona. Turkistuottajat eivät ole maatalouden tuotantotukien piirissä ja ala on täysin markkinaehtoinen elinkeino. Käymme seuraavassa muutamia faktoja läpi:
-    Viimeisen kymmenen vuoden jaksolla suomalaisen turkishuutokauppayhtiön Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo on ollut 4,75 miljardia euroa eli keskiarvoltaan 475 miljoonaa euroa vuodessa. 
-    Veroja ja maksuja turkiselinkeino on tuottanut valtiolle noin 1,2 miljardia euroa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Veropotista kuntaverojen osuus on runsas viidennes. 
-    Kokonaistyöllisyytemme on vaihdellut viimeisen 5–6:n vuoden aikana 3000–5000 henkilötyövuoden välillä.

Seuraavaksi käydään läpi turkiselinkeinon saamia julkisia tukia pääkohdittain, jotta asiat saadaan mittasuhteisiin. Alkutuotannon kustannustukea turkistuottajat hakivat ja saivat koronamenetysten takia samoin perustein kuin muutkin kustannustuen saajat noin 34 miljoonaa euroa 2020–2021. Tämä oli poikkeuksellinen ja kertaluonteinen tuki, joka koski kaikkia alkutuotannon aloja. 
Aiemmin turkistuottajat olivat saaneet kustannustukea 1990-luvun alussa markan devalvaation takia eli 30 vuotta sitten.

Sitten vähäisemmät rutiinituet. Lomitustukea turkistuottajat ovat oikeutettuja hakemaan ja sitä on viime vuosina saatu noin 1,5–2 miljoonaa euroa. Tämä edustaa noin 1–2 prosenttia Suomen maatalousyrittäjien lomitustuen kokonaismäärästä riippuen vuodesta. Lisäksi turkisyrittäjät voivat hakea investointitukia muiden yritysten tavoin ja näiltä osin puhutaan keskimäärin muutamasta miljoonasta eurosta vuodessa. 

Nämä kaikki tuet elinkeino maksaa takaisin monin verroin vientieuroina ja verotuottoina suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Vakaa kannatus väestökyselyissä

Moni media on jättänyt huomioimatta turkiselinkeinon riippumattomilla tutkimuslaitoksilla teettämät väestökyselyt, joista saa pitkäjänteisen kuvan elinkeinon kannatuksesta. Taloustutkimuksen keväällä 2022 tekemässä väestötutkimuksessa tasan 50 % vastaajista (n=1003) suhtautui erittäin tai melko myönteisesti kotimaiseen, sertifioituun turkiseläinkasvatukseen.
FIFURin riippumattomilla tutkimusyrityksillä teettämissä väestökyselyissä turkiselinkeinon kannatus (erittäin tai melko myönteisesti suhtautuvat) on vaihdellut 46–65 prosentin välillä vuosina 2009–2022. FIFUR on käyttänyt samantyyppistä kysymyksenasettelua vuodesta toiseen vertailukelpoisuuden takaamiseksi. 

On totta, että venäjän hyökkäys Ukrainaan, pakotteet ja koronapandemian pitkittyneet talousvaikutukset ovat iskeneet alan talouteen, mutta myös positiivisia merkkejä turkismyynnissä on ollut. Tämän syyskuun huutokaupassa Vantaalla esimerkiksi minkkimyynti veti hyvin, vaikka pitkäkarvaisten eli kettujen ja suomensupien myynti laahasi. 

On totta, että FIFURin jäsentuottajien mielialat ovat huolestuneet ja jakautuneet riippuen oman yrityksen taloustilanteesta. FIFUR ja muut elinkeinon toimijat tekevät parhaansa tuottajien talousneuvonnassa ja tukemisessa haastavina aikoina. Tämä tilanne ei koske vain turkiselinkeinoa, vaan yleisesti kaikkia alkutuotannon aloja. 

Yllä mainittujen talousfaktojen lisäksi suomalaiset turkistuottajat ovat sitoutuneet kehittämään tuotantoeläinten hyvinvointia pitkäjänteisesti yli Suomen tai EU:n säädösten. 

Aloitimme ensimmäisenä tuotantoeläinalana tilasertifioinnin 2005. Sen lisäksi Euroopan komissio tunnusti turkiseläinten hyvinvointiohjelman WelFurin 2019 niin ikään ensimmäisenä tuotantoeläinaloista. Pandemian aikana elinkeino itse rahoitti koronarokotteen, jolla kaikki Suomen siitosminkit rokotettiin ainoana maana koko EU:ssa. 

Lisätietoja:
Marja Tiura, toiminnanjohtaja, FIFUR, 050 511 3060
Olli-Pekka Nissinen, viestintäjohtaja, FIFUR, 050 306 2374

_______________________________________________________________________
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry - FIFUR on turkiselinkeinon emoyhdistys ja jäsentensä edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu Suomessa jo yli sata vuotta ja liitto on perustettu vuonna 1928. Liiton alueyhdistyksiin kuuluu kaikkiaan 581 jäsenyritystä, joilla on yli 600 turkiseläinten kasvatuspaikkaa. Liitto ja tuottajat omistavat enemmistön kotimaisesta markkinointi- ja huutokauppayhtiö Saga Furs Oyj:sta. Suomen turkiselinkeino on maailmalla sertifioinnin edelläkävijä. Vapaaehtoisen, vuonna 2005 aloitetun laatujärjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja parantaa suomalaisilla turkistiloilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia, tuotannon laatua ja turkiseläinkasvattajan ammattitaitoa.