DNV - ISO 9001 Quality System Certification

FIFUR on saanut minkkirokotteelle ehdollisen käyttöluvan Ruokavirastolta

30.9.2021
”Suomen turkiselinkeino lähtee ensimmäisenä toimijana Euroopan unionissa rokottamaan eläimiä koronaa vastaan”, sanoo FIFURin toiminnanjohtaja Marja Tiura. Maa- ja metsätalousministeriön alainen Ruokavirasto, joka valvoo eläinlääkintätoimintaa Suomessa, on myöntänyt lääkelain mukaisen ehdollisen käyttöluvan Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFURin ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmän yhteishankkeessa kehitetylle minkkien koronavirusrokotteelle.

Rokotevalmisteen nimi on FurcoVac ja se on Ruokaviraston käyttöluvalle asettamat viranomaisvaatimukset täyttävä, reseptilääkkeenkaltainen kokeellinen rokotevalmiste, jolla ei ole myyntilupaa. Käyttöluvan hakija ja saaja on FIFUR, joka valmistelee Suomen tarhaminkkikannan suojarokotuksia pandeemista SARS-CoV-2 koronavirusta vastaan.

FIFUR aloitti koronaviruksen eläinrokotehankkeen loppusyksystä 2020 Helsingin yliopiston uhkaavien infektiotautien tutkijaryhmän kanssa. Rokotehankkeen tavoitteena on estää virussäilymön syntyminen suomalaisille minkkitiloille ja täten turvata osaltaan väestön terveyttä. Hanke myös tuottaa tärkeää tutkimustietoa koronavirusrokotteiden tehokkuudesta ja se turvaa eläinten ja eläimiä hoitavien ihmisten terveyttä. Hanke on FIFURin rahoittama.

FIFURissa koronavarautumista ja rokotehanketta vetää tutkimusjohtaja Jussi Peura.
”Lupaprosessi ja testit varmennuksineen ovat ottaneet aikansa ja rokoteryhmä on tehnyt paljon töitä, jotta on päästy viranomaisvaatimukset täyttävien rokotevalmisteen käyttöerien tuotantoon. Ruokaviraston valvonnassa pääsemme nyt ehdollisen käyttöluvan myötä valmistelemaan turvallisesti minkkien rokotuksia Suomessa", sanoo Jussi Peura.

Turkiseläimillä on oma rokoteohjelmansa ja koronavirusrokote voidaan tulevaisuudessa liittää osaksi sitä, mikäli valmisteelle haetaan esimerkiksi myyntilupaa. Lääkelaki asettaa tarkat määräykset lääkkeiden markkinoinnille. FIFUR painottaa, että ehdollisen käyttöluvan saanut rokotevalmiste on koostumukseltaan ja valmistusprosessiltaan reseptilääkkeenkaltainen, mutta sillä ei ole myyntilupaa, jonka vaatimukset ovat tiukemmat kuin käyttöluvan. Ehdollinen käyttölupa taas tarkoittaa sitä, että luvassa on asetettu ehtoja esimerkiksi tiettyjen seurantojen tekemiseen.

Koronan torjunta jatkuu minkkitiloilla
Turkiseläimistä minkit ja suomensupit, kuten myös mm. kissaeläimet ja valkohäntäpeurat on todettu alttiiksi Covid-19-virukselle. Tuottajat ovat noudattaneet yhdessä Suomen viranomaisten kanssa laadittuja suojausohjeita jo 2020 kevätkesästä lähtien. Euroopan komission päätöksen mukaiset eläintestaukset EU-maiden minkki- ja Suomessa myös suomensupitiloilla jatkuvat maaliskuulle 2022 saakka.

Kaikki tulokset ovat olleet negatiivisia eli suomalaisilla turkistiloilla ei ole toistaiseksi todettu yhtään Covid-19 eläintartuntaa. ”Jatkamme koronan torjuntaa ja tautisuojausta yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja nyt käyttöluvan saanut kokeellinen minkkien koronarokote on luonteva osa näitä suojatoimia. Tuottajille aika on ollut vaativaa, kun on pitänyt eristää itseään ja huolehtia työntekijöiden tautisuojauksesta. Suojauksesta iso kiitos tuottajille”, toteaa Jussi Peura.

Lisätietoja:
Marja Tiura, toiminnanjohtaja, FIFUR, 050 511 3060
Jussi Peura, tutkimusjohtaja, FIFUR, 0400 637 255
Johanna Korpela, eläinlääkäri, FIFUR, 050 464 8834