FIFURin vuosikertomus toimintavuodelta 2019 on julkaistu

9.4.2020
Merkillepantavaa vuonna 2019 oli Suomen EU:lta saama poikkeuslupa suomensupin kasvatukseen sekä se, että Euroopan komissio tunnusti turkiseläinten hyvinvointiohjelman, WelFurin.

Suomen Turkiseläinten kasvattajain Liitto ja järjestäytyneet suomensupin kasvattajat saivat helmikuun 2019 alussa 30 vuoden poikkeusluvan EU:n vieraslajiasetukseen suomensupin kasvatusta varten. Poikkeuslupa vieraslajiasetukseen on EU:n historiassa ensimmäinen laatuaan. Suomi on nyt EU-maista ainoa, jossa suomensupia saa kasvattaa.

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2019 eurooppalaisen turkiseläinten hyvinvointia koskevan WelFur-ohjelman mukaisen itse- ja yhteissääntelyaloitteen. Kyseessä on ensimmäinen eläinten hyvinvointia koskeva ohjelma, jota esitellään komission ei-sitovien aloitteiden tietokannassa. Suomalainen, FIFURin omistama ja vuodesta 2005 kehittämä, sertifiointijärjestelmä (Finnish Standards Fox/Mink/Finnraccoon) on laajin turkiseläinkasvatuksen sertifiointijärjestelmä maailmassa. Se sisältää myös WelFur-mittariston.

Turkisala ja -kauppa siirtyi WelFur-nahkojen aikaan, kun kolmevuotinen WelFurin toimeenpanovaihe saatiin päätökseen vuoden 2019 aikana.

Tilikaudella liiton sääntöjä muutettiin siten, että tilikausi alkaa 1. marraskuuta ja päättyy 31. lokakuuta. Siirtymävaiheen tilikausi 1.1.2019 - 31.10.2019 on poikkeuksellisesti 10 kuukauden pituinen.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton viestinnässä ja mm. logossa käyttämä aputoiminimi PROFUR muuttui elokuussa 2019 muotoon FIFUR.

Lue lisää täältä.