DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Läpinäkyvyyden tahtotila yhdistää turkisalan yrittäjiä

15.5.2018

Vaatteet ja muoti ovat kautta aikojen puhuttaneet ihmisiä. Nykypäivän muotikeskustelun nimittäjinä toimivat vaatimukset niin tuotantoketjujen kuin materiaalienkin jäljitettävyydestä, ympäristöjalanjäljestä ja kiertotalouden toteutumisesta.

Suomi on merkittävä turkistuottajamaa, joka vastaa erityisesti tilasertifioidun, huippulaatuisen kettuturkiksen kysyntään maailmalla. Ala työllistää suoraan noin 5500 ihmistä tuoden maahamme satojen miljoonien eurojen vientitulot vuosittain, erityisesti maaseudulle.

Suomalaisessa turkiselinkeinossa on jatkuvasti panostettu läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen. Jäljitettävyys tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että jokainen Suomessa tuotettu, tilasertifioitu turkisnahka voidaan jäljittää tuotantotilalle asti. Suomessa on vuodesta 2005 lähtien rakennettu sertifiointijärjestelmää, joka on kattavuudessaan maailman turkistuotannon edelläkävijä. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, sillä turkiselinkeino on suhteellisen tuntematon alkutuotannon ala Suomessa ja maailmalla – on tullut aika kasvattaa alan tunnettuutta ja nostaa esille alan läpinäkyvyys ja tuotteiden jäljitettävyys.

Suomalaiset turkisalan yrittäjät, nuoret tuottajat etujoukoissa, avaavat mielellään tilojensa ovet ja näyttävät, miten huippulaatuista luonnonmateriaalia, eli suomalaista turkista tuotetaan. Nuorten tuottajien halu elää ja harjoittaa elinkeinoa alueella, jossa itsensä työllistäminen on nykypäivänä haastavaa, rohkaisee koko yhteisöä ja pitää tulevaisuuden kestävällä pohjalla.

Turkisalan yrittäjät ovat sitä mieltä, että 100-vuotiaan suomalaisen elinkeinon tulee esittäytyä ihmisille ja ennen kaikkea näyttää miten laadukasta ja sitoutunutta työtä elinkeinossa tehdään eläinten hyvinvoinnin eteen – joka ainoa päivä.

 

Aurinkoisin kevätterveisin,

Leena Harkimo
Muoti ja edunvalvonta
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry - ProFur