ProFur, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Äidinkielen opettajain liitto tuottivat yhdessä väittelytaitopaketin turkiselinkeinosta

17.9.2018

Väittelytaito nostaa profiiliaan jatkuvasti kehittyvässä maailmassa

Yhä muuttuva maailma pakottaa meidät pohtimaan entistä enemmän tulevien sukupolvien haasteita ja lyhyellä aikavälillä myös sitä, mitä kouluissa tänään opetetaan. Kaiken opin kun tulisi palvella yksilön lisäksi etenkin yhteiskuntaa ja ympäröiviä yhteisöjä – myös kahdenkymmenen vuoden päästä ja siitä eteenpäin.

Aikamme haasteena voimme varmasti kaikki nähdä sen, miten ympäröivää maailmaa voi objektiivisesti nyt ja tulevaisuudessa tulkita.

Elämme ajassa, jossa vastaanotamme päivittäin arviolta esimerkiksi 5000 mainosviestiä. Vuonna 1970 vastaava luku oli vain 500. Lähtökohtaisesti on muistettava, että kehitys on aina positiivista – mutta kaikki muutokset eivät välttämättä ole kehitystä.

Kehitys on ollut positiivista, mutta tässä kohtaa on pakko todeta, että siihen on sekoittunut myös voimakasta muutosta. Muutoksen synnyttämät ilmiöt ovat tulleet osaksi arkipäiväämme, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että valeuutiset ja somekohut värittävät viestitulvaamme entisestään.

Se, mitä me turkiselinkeinossa toivoisimme nuorille, tulevaisuuden päättäjille ja toimijoille, olisi, että he oppisivat hyvin varhain tulkitsemaan viestien ristiriitaisuuksia ja rakentamaan omat mielipiteensä kokonaisvaltaisen tiedon varaan.

Nyt ProFur, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Äidinkielen opettajain liitto ovat yhdessä tuottaneet väittelytaidon oppimateriaalipaketin, joka tarjoaa selkeän oppimisprojektin 8.–9. luokkalaisille. Materiaalin avulla oppilaat voivat perehtyä kokonaisvaltaisesti turkiselinkeinoon – ilman kohuja tai valeuutisia!

 

Kehitysmielisin syysterveisin,
Olli-Pekka Nissinen
Viestintäjohtaja, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto – ProFur