ProFur, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto tuottivat yhteistyössä Äidinkielen opettajain liiton kanssa väittelytaidon oppimateriaalia turkiselinkeinosta

18.9.2018
ProFur, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Äidinkielen opettajain liitto ovat yhdessä tuottaneet väittelytaidon oppimateriaalipaketin, joka tarjoaa selkeän oppimiskokonaisuuden 8.–9. luokkalaisille. Materiaalin avulla oppilaat voivat syventyä väittelytaitoon ja perehtyä esimerkinomaisesti turkiselinkeinoon.

Väittelytaito opettaa nuorille lähdekriittisyyttä ja mielipiteiden perustamista asiatietoon. Väittelypaketin pedagogisen materiaalin on työstänyt kaksi äidinkielenopettajaa Äidinkielen opettajain liiton ÄOL:n valvonnassa.

Haluamme tukea nuoria väittelytaitojen opettelussa. Muodostaessaan omia mielipiteitään, nuoren on hyvä oppia ottamaan huomioon eri näkökulmia ja hakemaan oikeata tietoa. Esimerkiksi somesta poimittujen mielipiteiden takana voi olla puutteellista ja värittynyttä tietoa. Tämän materiaalin tarkoituksena on auttaa 8.-9. luokkalaisia hahmottamaan millaisia argumenttejä turkiselinkeinosta on – sen puolesta ja sitä vastaan, ja väittelemään asioista maltillisesti ja monipuolisesti”, sanoo Äidinkielen opettajain liiton edustaja.

Opettajakohtaisilla tunnuksilla verkossa toimiva kokonaisuus sisältää taustatiedot väittelytaidosta, ohjeet materiaalin hyödyntämiseen ryhmässä sekä faktatiedot ja näkemykset turkiselinkeinon puolesta ja sitä vastaan.

Turkistarhaus on mainio esimerkki siitä, kuinka yhdestä aiheesta on löydettävissä runsaasti argumentteja niin puolesta kuin vastaankin. Lopulta kyse on arvoista: mitkä argumentit ovat kenellekin niitä painavimpia. Odotamme kiinnostuksella väittelypaketin saamaa palautetta ja erityisesti nuorten kokemuksia”, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli sanoo.

Oppimateriaalin rakentaminen yhdessä SEY:n ja ÄOL:n kanssa on ollut antoisaa. Nuorten väittelytaidon tukeminen on hyvin tärkeää ja on hienoa, että turkiselinkeino on materiaalin aiheena mahdollistaen varmasti monipuoliset keskustelut alasta kokonaisuutena. Lukuvuoden 2018-2019 aikana tullaan näkemään väittelypaketin kysyntä. Jatkoa pohditaan palautteen ja kokemusten pohjalta”, ProFurin viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen sanoo.

Lisätietoja:

Olli-Pekka Nissinen, viestintäjohtaja, ProFur, olli-pekka.nissinen@profur.fi +358 50 306 2374

Kati Pulli, toiminnanjohtaja, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto Kati.pulli@sey.fi, +358 50 371 2740

Anne Helttunen, toiminnanjohtaja, Äidinkielen opettajain liitto ry, anne.heltunen@aidinkielenopettajainliitto.fi +358 400 876 548