Suomensupin kasvatukseen poikkeuslupa EU:lta 30 vuodeksi

1.2.2019
Suomen Turkiseläinten kasvattajain Liitto ja järjestäytyneet suomensupin kasvattajat saivat helmikuun alussa 30 vuoden poikkeusluvan EU:n vieraslajiasetukseen suomensupin kasvatusta varten.

Luvan sai nyt noin 130 tilaa ja kansallisen luvan myöntäjänä toimi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Poikkeuslupa vieraslajiasetukseen on EU:n historiassa ensimmäinen laatuaan. Suomi on nyt EU-maista ainoa, jossa suomensupia saa kasvattaa. Suomensupin kasvatuksen osuus suomalaisen turkiskasvatuksen kokonaistuotannosta on noin 5–10 prosenttia.

Helmikuun alkuun mennessä poikkeusluvan saaneilla tiloilla oli oltava eläinten pakenemisen estävät aidat. Komissio edellytti myös, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarkastaa vuosittain vähintään kymmenesosan poikkeusluvan saaneista supitiloista. Luvan ehtona on lisäksi, että supia kasvattavien tilojen on täytettävä ProFurin sertifioinnin kriteerit.

Luonnossa olevaa runsasta supikoirakantaa taas pitäisi harventaa vieraslajiasetuksen mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille valtioneuvoston asetusluonnoksen, jolla käytännössä helpotettaisiin haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien lintujen ja nisäkkäiden pyydystämistä. Supin ja muiden uusien vieraslajien pyyntivälineet säilyisivät esityksen mukaan pääosin ennallaan, vaikka lajit eivät enää olisikaan riistaeläimiä.