DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Tassunjälki-hanke selvittää turkistilojen ympäristöjalanjälkeä

20.12.2022
15.12.2022 järjestettiin FIFURin koordinoiman ja MMM Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman 2020-2022 rahoittaman (rahoituksen koordinointi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) TASSUNJÄLKI-hankkeen loppuseminaari.

Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa turkiseläinlannassa olevien ravinteiden kierrätyksen lisäämistä tuomalla yhteen turkiseläinten kasvattajat, lannan prosensointiin erikoistuneet yritykset ja tutkimuslaitokset sekä muiden alojen ravinnekiertoon keskittyvät hankealueella toimivat hankkeet. TASSUNJÄLKI-hankkeessa testattiin ja jatkokehitettiin myös turkisalan kansaivälisen kattojärjestön, International Fur Federationin kehittämää turkiksen ympäristöjalanjälkeä (Product Environment Footprint, PEF). Ympäristöjalanjälki määrittää turkikstuotteen elinkaaren aikana syntyneet ympäristö-vaikutukset sisältäen 17 ympäristövaikutusmittaria. Näistä happamoitumista, rehevöitymistä ja ilmastonmuutosta ehkäisevät toimenpiteet ovat avainasemassa alkutuotantoalojen, kuten turkisalan, ympäristövaikutusten pienentämisessä. Turkiseläinlanta on ravinnerikasta lannoitetta, jonka kestävämmällä kierrätyksellä voidaan pienentää koko elinkeinon ympäristökuormaa. Millaisia ravinnepäästöjä turkiseläinlannasta on aiheutunut? Mitä vaatimuksia uudistuva fosforiasetus merkitsee turkiseläinten lannankäsittelyn kannalta? Mitä mahdollisuuksia vaihtoehtoiset lannankäsittelymenetelmät tarjoavat? Näistä kaikista lisää oheisesta linkistä avautuvasta hankkeen loppuseminaarin tallenteesta.

Luova Research (webflow.io)