Tiedote: Turkiseläinten lannasta ravinnerikkaita kasvualustoja - Bioarvolanta-hanke päätökseen

16.5.2018
Turkiseläinten lanta sopii hyvin ravinnerikkaiden kasvualustojen valmistamiseen kasvihuoneisiin ja kotitalouskäyttöön. Lannasta voidaan valmistaa jopa yli miljoona kasvualustaa vuodessa ja tuotteella on merkittävä kaupallinen potentiaali myös vientimarkkinoita ajatellen.

Tulokset ilmenevät ProFurin ja Pohjois-Pohjanmaan Liiton päärahoittamasta tutkimushankkeesta turkiseläinten lannan jalostamisesta kasvualustoiksi. Tutkimushankkeen lopputulokset esitellään loppuseminaarissa ja näyttelyssä Kalajoella keskiviikkona 16.5.2018.

Hankkeen tarkoitus oli kehittää ravinnerikkaasta turkiseläinten lannasta pitkälle jalostettu tuote, jolla on merkittävää kaupallista kysyntää. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten vastuullisten turkistilojen hajuhaittoja ja ravinnepäästöjä voidaan vähentää biohiilen avulla.

Yli miljoonan kasvualustan potentiaali kotimaahan ja vientiin

Hankkeen lopputuloksena on syntynyt kompostoitu biohiili - turkislantapohjainen seos, jonka ravinteet riittävät koko kasvukaudeksi, käytettäväksi kasvualustana kasvihuoneissa, parvekkeilla, terasseilla ym. kohteissa.

Hankkeen myötä turkisalan yritysten toimesta on perustettu BiHii Oy viemään kehiteltyä liiketoimintamallia eteenpäin. Tavoitteena on valmistaa vuodesta 2025 lähtien yli miljoona ravinnerikasta kasvualustaa vuosittain sekä kotimaan tarpeisiin että vientiin.

Bioarvolanta-hanke on hyvä esimerkki Suomen turkiselinkeinon toimivasta kiertotaloudesta – kaikki tuotantoon liittyvä, lanta mukaan lukien, hyödynnetään mahdollisimman tarkkaan.

Laaja yhteistyö hankkeen takana

Hankkeen koordinaattorina toimi Luonnonvarakeskus Luke, joka vastasi myös hankkeen tutkimuksellisesta osiosta. Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskus vastasi tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehittämisestä. Hankkeessa oli mukana myös neljä ProFuriin kuuluvaa turkistuottajaa, Stora Enso Oyj kasvualustapakkauksien kehittäjänä sekä useita muita yrityksiä. Tuorilan Puutarha toteutti mittavat kasvualustojen koekasvatukset.

Lisäksi ohjausryhmätyöskentelyssä mukana on ollut viranomaisia, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ohjausryhmätyöskentelyssä sekä Baltic Sea Action Group ry (BSAG) asiantuntijaverkostoineen.

 

Lisätietoja

Jussi Peura, tutkimusjohtaja, ProFur, jussi.peura@profur.fi P. +358 400 637255

Olli-Pekka Nissinen, viestintäjohtaja, ProFur, olli-pekka.nissinen@profur.fi P. +358 50 3062374

Luonnonvarakeskus (Luke):

Maarit Hellstedt, tutkija, hankkeen projektipäällikkö, maarit.hellstedt@luke.fi P. 029 532 6120