DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Tiedote: Turkiselinkeino puuttuu tiukasti sinikettujen kokoon

29.8.2017
Turkiselinkeinolla on selkeät toimenpiteet puuttua siniketun koon rajoittamiseen. Toimenpiteiden lisäksi elinkeino tulee vahvistamaan omavalvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että turkiselinkeino kuuluu tulevaisuudessa tuotantoeläinaloilla hyvinvoinnin kärkikastiin.

Konkreettisiin toimenpiteisiin kuuluu elinkeinon omavalvonnan henkilöresurssien lisääminen kenttähenkilökuntaa ja eläinlääkäreitä rekrytoimalla, sekä tehostamalla viranomaisyhteistyötä. Sertifiointisääntöjä tullaan tehostamaan ja mahdollisista rikkeistä sanktioidaan entistä tiukemmin. Suomessa myydään vain sertifioituja kettuja, joten mikäli tila menettää sertifikaattinsa, se menettää myös myyntikanavansa.

”Emme hyväksy ylisuuria tai sairaita eläimiä. Eläinten hyvinvointi ja vastuullinen kasvatus ovat meille kaiken perusta. Elokuussa uutisoitujen ylipainoisten kettujen viisi tilaa ilmoitettiin heti viranomaisille. Tarkastimme välittömästi liiton jäsentilat, eikä ylipainoisia eläimiä löytynyt ja tilat olivat hyvin hoidettuja. Vaikka kyseessä olisikin murto-osa eläimistämme, otamme tämän erittäin vakavasti. On sinänsä valitettavaa, ettei Oikeutta Elämille -järjestö ilmoittanut meille tiloista heti helmikuussa, kun kuvat oli otettu,” Marja Tiura toteaa.

 

Lisätiedot

Marja Tiura, toiminnanjohtaja, ProFur, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, marja.tiura@profur.fi, 050 511 3060

Kenneth Ingman, hallituksen puheenjohtaja, ProFur, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, 040 759 1600

 

Lisätietoa:
Sertifiointijärjestelmä
Vapaaehtoinen laatujärjestelmä, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa suomalaisilla turkistiloilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia, tuotannon laatua ja turkiseläinkasvattajan ammattitaitoa. Turkistilojen sertifiointi aloitettiin vuonna 2005 ja tänä päivänä yli 90 % suomalaisista tiloista on sertifioinnin piirissä. https://profur.fi/vastuullisuus/elaimen-hyvinvointi 
***
WelFur

WelFur on puolueettomien hyvinvointitutkijoiden laatima eläinten hyvinvointia tutkiva mittaristo, jota käytetään tiloilla ketun hyvinvoinnin arvioimiseen neljällä alueella: hyvä ruokinta, hyvä kasvatusympäristö, tarkoituksenmukainen käyttäytyminen ja hyvä terveys.
http://www.fureurope.eu/publications/welfur-welfare-assessment-protocol-for-mink/
http://www.fureurope.eu/publications/welfur-welfare-assessment-protocol-for-foxes/
 ***
WebSampo

WebSampo on jalostusohjelma, jonka avulla tila löytää jalostukseen parhaiten sopivat eläimet. WebSampo auttaa tekemään jalostuksesta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, mikä näkyy eläinten parempana terveytenä.
 ***
Fureva

Eläinten hyvinvointia valvova järjestelmä, jonka painopisteenä on tuotannon mahdollisten ongelmakohtien selvitys ja suunnitelmallinen terveydenhuoltotyö sekä tämän myötä tuotannon ja tuottavuuden kehittäminen ja tautitilanteiden ennaltaehkäisy. www.fureva.fi