Tiedote: Turkiselinkeino takaa kaikille eläimille jatkuvan vedensaannin

17.8.2018
ProFur on perehtynyt maa- ja metsätalousministeriön 15.8.2018 esittelemiin tietoihin lakiehdotuksesta eläinten hyvinvoinnista ja pitää esitystä ja julkistettuja päälinjauksia kannatettavina. ProFur näkee lakiesityksen vahvistavan edelleen Suomen roolia edelläkävijänä eläinten hyvinvoinnissa.

Suomalaisessa turkistilasertifioinnissa on useita lainsäädännön ylittäviä hyvinvointikriteerejä ja Suomen turkiselinkeino on sitoutunut eläinten hyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen. Turkiskasvattajat myös takaavat kaikille eläimille säännöllisen ja jatkuvan vedensaannin.

Julkisuudessa on esiintynyt virheellisiä väittämiä turkiseläinten vedensaannista. Kaikki turkiseläimet ovat aina saaneet puhdasta vettä säännöllisesti joka päivä. Lakiehdotuksessa korostui siitoseläinten pakkaskauden vedentarjoilu sähkölämmitteisillä vesijohdoilla. Suurimmalla osalla siitoseläinten suojista on jo sähkösaattoiset vesijohdot. Turkiskasvattajat sitoutuvat lakiehdotuksen mukaisesti hoitamaan sähkösaattoisen veden kaikkiin siitoseläinsuojiin.

Turkiselinkeinon kasvatuskierto on huhtikuusta marraskuulle, mikä tarkoittaa, että tiloilla on vuodenajasta riippuen vaihteleva määrä eläimiä. Pakkaskaudella eläinten lukumäärä tiloilla on pieni. Talvikaudella tyhjillään olevissa eläinsuojissa ei ole tarvetta veden saannille. Kesäaikaan näissä suojissa veden saanti taataan lämmittämättömällä vesilinjastolla, joka takaa eläimille pakkasjaksojen ulkopuolella jatkuvan vedensaannin. Mikäli lämmittämätön linjasto ehtii sääolojen vuoksi jäätyä ennen nahkontaa, tuottajat ovat sitoutuneita toimittamaan vettä eläimille vähintään kolme kertaa päivässä. Näin ollen kaikki eläimet saavat säännöllisesti puhdasta ja juomakelpoista vettä.

Kaikki liiton jäsenkasvattajat sitoutuvat lakiehdotuksen mukaisesti vedenjakeluun kaikissa eläinsuojissa.

Lisätietoja:
Johanna Korpela, eläinlääkäri, ProFur, 050 464 8834
Olli-Pekka Nissinen, viestintäjohtaja, ProFur, 050 306 2374