DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Turkiselinkeinon työllisyys lähes 1600 henkilötyövuotta – tuoreen väestötutkimuksen mukaan sertifioitua turkiseläinkasvatusta kannattaa noin puolet väestöstä

28.6.2023
Suomalaisen turkiselinkeinon arvoketjun työllisyys oli verovuonna 2022 noin 1600 henkilötyövuotta ja viennin arvo 232 miljoonaa euroa, vaikka markkinatilanne on ollut haastava mm. pandemian talousvaikutusten vuoksi. Sertifioidun turkiseläinkasvatuksen kannatus väestössä on pysynyt ennallaan eli noin puolet suomalaisista kannattaa alaa. Taloustutkimuksen FIFURin toimeksiannosta tekemän tuoreen väestötutkimuksen mukaan 46 % vastaajista suhtautui erittäin tai melko myönteisesti kotimaiseen turkistoimialaan (n=1003).

”Turkisala on merkittävä työllistäjä ja maaseudun elinvoiman ylläpitäjä. Nyt kun Euroopassa käydään sotaa, taantumapeikko kummittelee taustalla ja inflaatio on huipussaan, jokainen kotimainen työpaikka ja vientieuro on erittäin tärkeä”, sanoo FIFURin toiminnanjohtaja Marja Tiura.

Turkiselinkeinon vuotuinen tilastojulkaisu on valmistunut ja sen on koonnut verovuoden 2022 luvuista ja turkisalan datasta Finnish Consulting Group FCG. Tilastopaketti löytyy FIFURin verkkosivuilta tästä linkistä ja se on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sisältäen myös kansainvälisen tuotantokatsauksen.

Vaikka viime vuodet ovat olleet turkiselinkeinolle ja yrittäjille haastavat markkinoiden heitellessä pandemian ja päämarkkina-alueen koronasulkujen mukaan, toimialan arvoketjun suora työllisyys oli viime vuonna 1580 henkilötyövuotta. Turkisnahkojen viennin arvo oli 232 miljoonaa euroa ja veroja ja maksuja arvoketjusta kertyi noin 47 miljoonaa euroa. Työllisyysvaikutusten laskentaperusteet on tarkistettu Tilastokeskusten kanssa.

Tilastojulkaisussa on mukana Taloustutkimuksen FIFURin toimeksiannosta tekemän vuoden 2023 väestökyselyn tulokset, jotka löytyvät myös tiedotteesta. 46 % vastaajista suhtautui erittäin tai melko myönteisesti kotimaiseen, sertifioituun turkiseläinkasvatukseen.

FIFURin riippumattomilla tutkimusyrityksillä teettämissä tutkimuksissa turkiselinkeinon kannatus (erittäin tai melko myönteisesti suhtautuvat) on vaihdellut 46–65 prosentin välillä vuosina 2009–2023. FIFUR on käyttänyt samantyyppistä pääkysymyksenasettelua vuodesta toiseen vertailukelpoisuuden takaamiseksi.

Alan oma kehitystyö lisää hyväksyntää

Luonnonmateriaalien (kuten nahka, turkis, villa) käyttö vaatetuksessa sai 79 %:n kannatuksen.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, miten toimialaan suhtautumiseen vaikuttaa, kun turkiselinkeino kehittää eläinten hyvinvointia, sertifiointeja tai alan ympäristö- ja terveysvastuuta. 36 % vastaajista arvioi suhtautumisensa muuttuvan selvästi tai jonkin verran myönteisemmäksi eli hyväksynnän kasvattamiseen on edellytykset.

”Olemme tyytyväisiä, että turkiselinkeinon pitkäjänteinen vastuullisuustyö näkyy kyselyissä selkeänä kannatuksena vuodesta toiseen. Jatkamme kehitystyötä niin eläinten hyvinvoinnissa kuin kiertotalouden puolella”, sanoo toiminnanjohtaja Marja Tiura.

Kyselyn päätulokset vahvistavat FIFURin teettämien aiempien väestökyselyiden tuloksia. Turkiselinkeino jakaa voimakkaasti mielipiteitä ja keskustelu on polarisoitunut, mutta peruskannatuksen taso on pysynyt vuodesta toiseen.

”Väestökyselyhistoriasta näkee, että elinkeinon kannatus on ollut suurinta niiden vuosien jälkeen, kun suurien suhdannevaihtelujen toimialalla vientitulot ovat kasvaneet. Laskusuhdanteen vuosina myös väestökyselyissä kannatus on ollut hieman pienempi”, summaa FIFURin viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen.

Väestötutkimus toteutettiin 6.-16.3.2023 välisenä aikana puhelinhaastatteluin (CATI) Taloustutkimuksen puhelinhaastattelukeskuksessa. Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä on 1003.

Lisätietoja:

Marja Tiura, toiminnanjohtaja, FIFUR, P. 050 511 3060
Olli-Pekka Nissinen, viestintäjohtaja, FIFUR, P. 050 306 2374

 

Taloustutkimuksen väestökysely turkiseläinkasvatuksesta 2023 - yhteenveto

Linkki: FIFUR Tilastot Statistik 2023 - julkaisu