DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Turkiskasvattajat panostavat eläinten hyvinvointiin – viranomaisten 2018 tarkastuksissa löytyi korjattavia puutteita

7.6.2019
Ruokavirasto on julkaissut vuoden 2018 eläinsuojelutarkastusten tulokset. Viime vuonna turkistiloja valvottiin painotetusti. Vuonna 2018tarkastetusta 89 turkiseläintilasta puutteita havaittiin 33:lla tilalla eli 37 prosentilla, mikä on selkeästi enemmän kuin toissa vuonna (23 prosenttia).Kaikkiaan tuotantoeläintiloille tehtiin viime vuonna 347 tarkastuskäyntiä.

ProFur on perehtynyt viranomaistarkastusten tuloksiin ja havaittuihin puutteisiin.Tarkastetut 89 tilaa edustavat 10 prosenttia turkiseläinten lähes tuhannesta kasvatuspaikasta Suomessa. Puutteisiin liittyvät ohjaus-ja neuvontatoimet alkavat viipymättä ProFurin jäsentiloilla.

Tilaa kohti laskettuna puutteita oli keskimäärin 2,3, mikä oli vähemmän kuin vuonna 2017 (3,2). Puutteet jakaantuvat karkeasti viidelle osa-alueelle, jotka ovat korjattavissa noudattamalla tilasertifioinnin mukaista tilanhoitorutiinia.

Viranomaisraportissa mainittiin puutteista eläinten asianmukaisessa lopettamisessa. Tosiasiassa puutteet (11kpl) tarkoittavat lopetuslaitteiden myöhästyneitä määräaikaistarkastuksia tai testausdokumentin/raportoinnin puutetta. Ei sitä, että eläimiä olisi lopetettu väärällä tavalla. Lopetuslaitteiden testaukset ja raportointi otetaan erityishuomioon tilaneuvonnassa.

Viranomaiset löysivät puutteita myös pohjaverkkojen kunnossa ja sopivaa pureskelu-ja virikemateriaalia puuttui osassa kettuhäkeistä. Minkkien osalta löytyi puutteita pesien kuivituksessa, siitä huolimatta, että kuivitustyö tehdään tiloilla säännöllisesti.

”Viime vuoden tuloksista otetaan kaikki oppi. Puuteprosentin pitää laskea ja kasvattajat haluavat tehdä parhaansa. Eläinten hyvinvointi on meillä ykkösasia kaikessa tekemisessä. Neuvontakäyntien ja tarkastuksien lisäksi tärkeää on kollegoiden naapuriapu ja työntekijöiden koulutus. Toistoa, muistutuksia ja tiukkaa hoitorutiinia, sanoo eläinlääkäri Johanna Korpela korjaavista toimenpiteistä.