TUTKIMUS INVESTOI TULEVAISUUTEEN

Ketun kasvatusympäristön virikkeellistäminen: 100 VUOTTA KOKEILUJA

Ända sedan man började föda upp rävar har uppfödningsmiljön undersökts och utvecklats. Också lagstiftningens utveckling ställer krav på dagens uppfödningsmiljö. Det finns gott om forskningsfakta, men ny forskning behövs hela tiden.

Rävuppfödningens historia är lång. Säkra uppgifter om tidpunkten för de första försöken till uppfödning saknas. Känt är i alla fall att pälsjägare i Nordamerika gjorde vissa experiment redan på 1600- och 1700-talet. I USA startade en blygsam uppfödning av rävar på 1860-talet och i Kanada på 1890-talet. Hos oss såg verksamheten dagens ljus senare hälften av 1910-talet.

Sedan dess har det gått ungefär 100 år. Lika länge, minst, har man grunnat över hur miljön för rävar borde se ut. Skulle man ha inhägnader eller burar? Och stimuli av olika slag? Vad som var väsentligt ända från början var att förstå hur omgivningen påverkar rävarnas välbefinnande och produktion. Precis samma saker funderar man på ännu i denna dag.

FORSKNING FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

Auktionen i mars kastade en dyster skugga över pälsnäringen. Vad som väntar är en sparkur och anpassning av produktionen. Människor som jobbat länge i branschen vet ändå att marknaden så småningom återhämtar sig.

Just nu borde man förbereda sig inför framtiden och se till att maskineriet är i skick då vi har bättre tider igen. Under 2016 är det ovanligt mycket på gång inom pälsforskningen.

Pälsfarmningen är en affärsverksamhet och en lönsam produktion måste därför fungera som en bärande röd tråd i all pälsforskning. Ett av detta års viktigaste projekt är att skapa en ny forskningsdatabas för pälsnäringen. Meningen är att i databasen spara all pälsforskning som gjorts i Finland samt länkar till internationella undersökningar och på så sätt underlätta spridningen av forskningsinformation.