Turkiselinkeinolla aktiivinen tutkimusvuosi – Fokuksessa biotaloushankkeet ja eläinten hyvinvointi

31.1.2017
Kotimainen turkiselinkeino tekee vuosittain runsaasti toimialaa kehittävää tutkimusta. Vuoteen 2018 saakka ulottuvassa nelivuotisessa tutkimusstrategiassa on seitsemän painopistealuetta, joista merkittävimpiä ovat ravinteiden kierrätykseen ja turkiseläinten hyvinvointiin liittyvät hankkeet. Tutkimuksen kokonaisbudjetti vuonna 2017 on noin kaksi miljoonaa euroa.

Suomalainen turkiselinkeino panostaa vahvasti biotaloushankkeisiin

Bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet ravinteiden kierrätyksestä energiaomavaraisuuteen kiinnostavat turkisalaa ja tiloja. Turkisteho-hankkeen tavoitteena on löytää tehokkaita ketjuja ravinnerikkaan turkislannan käsittelyyn. Bioarvolantahanke siirtää turkislannan kiertotalouden piiriin, kun biohiilen ominaisuuksia hyödyntämällä etsitään uusia ratkaisuja lannan arvon kohottamiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Vuoden 2016 lopussa päättyneellä RAKET-hankkeella osoitettiin, että kuivamädätyksellä voidaan tuottaa tehokkaasti biokaasua. Myös aurinkoenergian tuotannon ja käytön mahdollisuuksien selvittäminen on suunnitteilla.

Tuottajat ovat olleet innokkaita, hankkeet ovat usein lähteneet liikkeelle heidän taholtaan. Kaikkia bio- ja kiertotalouden hankkeita yhdistää vahva kaupallinen näkökulma, ja kaupallisten kokonaisuuksien myötä löytyy myös positiivisia ympäristövaikutuksia”, summaa ProFurin tutkimusjohtaja Jussi Peura.

 

Tavoitteena hyvinvoiva turkiseläin

Toinen tutkimusstrategian laajimmista kokonaisuuksista liittyy turkiseläinten hyvinvoinnin kehittämiseen, jonka tiimoilta käynnissä on useita projekteja. Aihe on ajankohtainen myös alkuvuonna Euroopan laajuisesti käynnistyneen WelFur-järjestelmän myötä. WelFur tuo eurooppalaisille turkistiloille mittariston ja välineet seurata turkiseläinten hyvinvointia ja sen kehittämistä omilla tiloillaan.

Vuoden 2017 alussa järjestelmä otetaan käyttöön kaikilla kettu- ja minkkitiloilla. Suomensupin WelFur-protokolla on työn alla ja valmistuu parin vuoden sisällä. WelFur-järjestelmä tulee täydentämään kotimaista sertifiointiohjelmaa ja varmistamaan suomalaisen turkistuotannon etumatkan myös jatkossa, kertoo ProFurin toiminnanjohtaja Marja Tiura.
 

Lisätiedot
http://www.profur.fi/ajankohtaista/artikkeli/bioenergiasta-voimaa-turkistalouteen  
http://www.profur.fi/welfur

Jussi Peura, tutkimusjohtaja, ProFur, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
jussi.peura@profur.fi  0400 637 255, www.profur.fi

Marja Tiura, toiminnanjohtaja, ProFur, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
marja.tiura@profur.fi, 050 511 3060, www.profur.fi

 

ProFur on Suomen turkiselinkeinon edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Liiton toimintaa ohjaa visio siitä, että Suomi on vastuullisin ja kannattavin turkiseläinten kasvattajamaa. Elinkeino perustuu Suomessa järjestelmälliseen ja jatkuvaan koulutus- ja tutkimustyöhön eläinten käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista sekä turkistilojen ympäristöasioista. Suomi on edelläkävijä turkistuotannon sertifoinnissa ja omavalvonnan kehittämisessä. Ala työllistää 17 500 henkilöä ja on merkittävä työllistäjä sekä kokonaisen ekosysteemin luoja Pohjanmaalla. Alan viennin arvo vuonna 2015 oli 611 miljoonaa euroa.