FIFUR on ISO 9001-sertifioitu
FIFURin laatujärjestelmällä on ISO 9001-standardin mukainen sertifikaatti, joka kattaa organisaation ydintoiminnot. Nämä on tiivistetty sertifikaatin kunniakirjan tekstiin “turkistuotannon edunvalvonta ja neuvonta”.

ISO 9001-standardi

Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, ja sen vaatimuksenmukaisuutta arvioidaan vuosittain tehtävillä määräaikaisarvioinneilla. Sertifikaatti kannustaa ylläpitämään ja kehittämään ISO 9001 -standardin mukaista johtamisjärjestelmää, joka parantaa riskienhallintaa ja liiton laatutavoitteita. 

FIFURin laatupolitiikka
FIFURin toiminta on ennakoivaa, tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä. Se toteutetaan ammattitaidolla ja luotettavasti resursseja tehokkaasti käyttäen. FIFUR sitoutuu toimintansa jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Turkistilojen sertifiointi

Sertifioitu turkistila täyttää sertifikaatin saavuttamiseksi määritellyt kriteerit. Kriteerit koostuvat seitsemästä osa-alueesta, jotka koskevat laaja-alaisesti tilan toimintaa:

1. Eläinten terveys ja hyvinvointi 
2. Kasvatusolosuhteet 
3. Rehuhuolto 
4. Jalostus 
5. Ympäristönhoito 
6. Tilahygienia 
7. Koulutus ja varautuminen poikkeusoloihin

Kriteeristön tavoitteena on kattaa ja dokumentoida keskeisimmät tilalla tapahtuvia työtehtävät ja kiinnittää huomiota turkiseläinten hyvinvointiin ja kasvatusympäristöön.

Koulutetut auditoijat käyvät tilalla yhdessä turkiseläinkasvattajan kanssa läpi kriteeristön ja tarkistavat, täyttääkö tila annetut vaatimukset. Mikäli auditointikäynnillä huomataan puutteita, tekee tuottaja asianmukaiset korjaukset tietyn aikarajan puitteissa ja tilalle tehdään uusinta-auditointi. Kolme vuotta voimassaoleva sertifikaatti myönnetään vain niille tiloille, jotka täyttävät kaikki kriteerit. Kun määräaika umpeutuu, tulee turkiseläinkasvattajan hakea uutta sertifikaattia uuden, uudistetuin kriteerein toimivan auditoinnin kautta.

Turkistilojen sertifiointi aloitettiin vuoden 2005 lopussa ja tällä hetkellä 94 % suomalaisista turkistiloista on sertifioinnin piirissä. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta tavoitteena on, että mahdollisimman moni tuottaja haluaa harjoittaa dokumentoitua laatutyötä omalla tilallaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta