DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Fureva
Fureva on turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä, joka käynnistettiin elokuussa 2015.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Fureva käynnistettiin elokuussa 2015 pitkällisen kehitystyön jälkeen. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton eläinlääkäritiimi on kehittänyt järjestelmän.  

Painopisteenä on tuotannon mahdollisten ongelmakohtien selvitys ja suunnitelmallinen terveydenhuoltotyö sekä tämän myötä tilan tuotannon ja tuottavuuden kehittäminen ja tautitilanteiden ennaltaehkäisy.

Mikä on Fureva?

- Fureva on turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä, jota voi verrata suomalaisten lasten neuvolajärjestelmään.
- Tarkoitus on ennaltaehkäistä sairauksia ja ongelmia, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittää tilan tuotantoa.
- Tilakäynnit ovat neuvovia ja opastavia: tuottaja ja eläinlääkäri käyvät läpi tuotantoa ja mahdollisia tilalla esiintyviä ongelmia.
- Tilakäynnin jälkeen eläinlääkäri laatii tilalle terveydenhuoltosuunnitelman ja ehdottaa ennen seuraavaa käyntiä toteutettavia toimenpiteitä, joilla tilan toimintaa voidaan kehittää.
- Tietojen tallentamiseksi ja tilan terveystilanteen seurannan tueksi Furevaan on luotu sähköinen tietokanta.
- Fureva-järjestelmä on turkistiloille tarjottava vapaaehtoinen palvelu. Tila solmii vapaavalintaisen eläinlääkärin kanssa terveydenhuoltosopimuksen, minkä jälkeen eläinlääkäri käy tilalla terveydenhuoltokäynnillä säännöllisin väliajoin.

Miten tuottaja siitä hyötyy? 

- Terve ja hyvinvoiva eläin on tuottajalle arvokas asia. Se tuo elannon.
- Terveydenhuoltojärjestelmä parantaa eläinten hyvinvointia, sillä sen avulla voidaan estää tautien leviämistä.
- Eläinten sairastuessa apu tulee nopeasti: eläinlääkäri tuntee tilan ja sen tautihistorian, jolloin oikeisiin diagnooseihin on helpompi päästä ja aloittaa oikea lääkitys tarvittaessa.
 

”On tärkeä valita eläinlääkäri, josta itse pitää, olipa kyse sitten liiton eläinlääkäristä, yksityislääkäristä tai kunnallisesta lääkäristä” -tuottaja Markku Kujanen 

”On hyvä, kun on olemassa asiantuntija, joka tuntee minut ja tilani.” - tuottaja Jari Holma
 

”Minusta on tärkeä tavata tuottajia säännöllisesti, koska näin voin kertoa heille uusista lääkkeistä ja tutkimuksista säännöllisesti. Lisäksi opin tuntemaan heidät ja heidän tapansa hoitaa tilaansa ja eläimiään. Tämä helpottaa työtäni silloin, kun he soittavat ja tarvitsevat nopeasti apua” - eläinlääkäri Nordgren 

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta