DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Yrittäjyys
Yrittäjyys näkyy vahvasti turkistiloilla, jotka pääsääntöisesti ovat yhtiömuotoisia.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Yrittäjä

Suhdanneherkkänä alana turkiseläinkasvattajat ovat tottuneet suuriinkin vaihteluihin. Vuosien työ punnitaan neljää kertaa vuodessa käytävissä turkishuutokaupoissa. Monisatapäinen ostajakunta määrittelee nahoille hinnan, josta osa tuloutuu tuottajalle. Tiloilla on totuttu siihen, että toiminnan kulut tulevat kasvatuskaudella ja työn tuloksista päästään osallisiksi vasta useita kuukausia jälkeenpäin.    

Maaseudulla turkistuotanto on merkittävä työllistäjä. PTT:n teki 2012 arvion alan suorasta työllistävyydestä. Laskelman mukaan suora työllistävä vaikutus laskettuna henkilötyövuosissa on noin 4 300 (2011 ja 2012). Alalla on kuitenkin paljon kausityövoimaa, joten todellisuudessa turkiselinkeinossa työskentelee huomattavasti enemmän ihmisiä kuin on henkilötyövuosia. 
 

Suoraa työllisyyttä

Arvio perustuu Tilastokeskuksen ja MTT:n eri aineistoihin sekä turkistilojen todellisiin tilinpäätöstietoihin. Arviossa tarkastellaan turkiselinkeinon suoraa työllisyyttä turkistilojen, rehutehtaiden ja Saga Fursin näkökulmasta. Lisäksi otetaan huomioon tuotantopanosten hankinnan (mm. rehuraaka-aineet, palvelutoiminta, kuljetukset, investointitavarat) kautta tuleva työllisyys.

Reilut 900 turkistilaa maksavat valtiolle veroja noin 8 milj. euroa vuodessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta