DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Uutiset ja artikkelit

Artikkeli
27.6.2017
Turkiselinkeino panostaa ravinnekiertoon liittyvien innovaatioiden kehittämiseen. Luonnonvarakeskuksen, Kalajoen kaupungin ja turkiselinkeinon yhteistyössä turkislannasta on päästy kehittämään bioarvolantaa, jonka keskeinen raaka-aine biohiili toimii turkistiloilla päästöjen ja hajujen vähentäjänä sekä lannan arvon kohottajana. Bioarvolannasta kehitetyn kasvatuslaatikon tuotekehitys on loppusuoralla: tavoitteena on, että ensimmäiset kasvatuslaatikot saataisiin myyntiin ensi keväänä.
Artikkeli
20.6.2017
Euroopan komissio on päättänyt supikoiran lisäämisestä unionin vieraseläinlajilistalle. Suomensupi on Suomen turkiselinkeinolle merkittävä tuotantolaji, minkä vuoksi Suomi on neuvotellut komission kanssa suomensupin kasvatuksen turvaamisesta EU:n vieraseläinlajiasetuksen ehtojen mukaisesti.
Artikkeli
31.5.2017
Evira on julkaissut eläinten hyvinvoinnin valvontaraportin vuodelta 2016. Viime vuonna turkistiloille tehtiin otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia yhteensä 38 kappaletta. Neljännes tiloista valikoituu tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla, loput riskiperusteisesti sellaisilla tiloilla, jonka toiminnassa on ollut aikaisemmin huomauttamista. Tarkastetuilta tiloilta huomautettavaa löytyi 25 tilalta. Elinkeino on vuoden alusta ottanut käyttöön eläinten hyvinvointia mittaavan WelFur-järjestelmän, jonka tavoitteena on parantaa turkiseläinten hyvinvointia tiloilla.
Artikkeli
25.4.2017
Vaatteiden kierrättäminen ja vintage-muoti ovat kiinnittyneet viime vuosina entistä vahvemmin osaksi paitsi kenen tahansa tapaa kuluttaa vaatteita, myös muotimaailmaa. Turkikset ovat keskeinen osa kierrättämistä ja vintage-muotia. Vintage-liikkeestä tehty turkislöytö antaa käyttäjälleen jotain persoonallista, sellaista mitä muilla ei ole. Vanhan turkiksen muodistaminen puolestaan antaa vaatteelle uuden yksilöllisen muodon ja näin vaate saa lisää käyttöikää. Hyvin hoidetun turkiksen käyttöikä on parhaimmillaan monta vuosikymmentä, ja erilaiset turkisten uusiokäyttömuodot mahdollistavat materiaalin kierrättämisen.
Artikkeli
4.4.2017
Pohjanmaalle keskittynyt turkiselinkeino työllistää alueellisesti merkittävän määrän työvoimaa. Monet turkistilat tarvitsevat säännöllisesti myös kausiluontoista työvoimaa tasoittamaan ruuhkahuippuja. Turkiselinkeino työllistää hyvin myös maahanmuuttajia – näin paikataan maalta kaupunkeihin muuttavan työvoiman jättämää aukkoa.

Sivut