DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Uutiset ja artikkelit

Artikkeli
31.5.2017
Evira on julkaissut eläinten hyvinvoinnin valvontaraportin vuodelta 2016. Viime vuonna turkistiloille tehtiin otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia yhteensä 38 kappaletta. Neljännes tiloista valikoituu tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla, loput riskiperusteisesti sellaisilla tiloilla, jonka toiminnassa on ollut aikaisemmin huomauttamista. Tarkastetuilta tiloilta huomautettavaa löytyi 25 tilalta. Elinkeino on vuoden alusta ottanut käyttöön eläinten hyvinvointia mittaavan WelFur-järjestelmän, jonka tavoitteena on parantaa turkiseläinten hyvinvointia tiloilla.
Artikkeli
25.4.2017
Vaatteiden kierrättäminen ja vintage-muoti ovat kiinnittyneet viime vuosina entistä vahvemmin osaksi paitsi kenen tahansa tapaa kuluttaa vaatteita, myös muotimaailmaa. Turkikset ovat keskeinen osa kierrättämistä ja vintage-muotia. Vintage-liikkeestä tehty turkislöytö antaa käyttäjälleen jotain persoonallista, sellaista mitä muilla ei ole. Vanhan turkiksen muodistaminen puolestaan antaa vaatteelle uuden yksilöllisen muodon ja näin vaate saa lisää käyttöikää. Hyvin hoidetun turkiksen käyttöikä on parhaimmillaan monta vuosikymmentä, ja erilaiset turkisten uusiokäyttömuodot mahdollistavat materiaalin kierrättämisen.
Artikkeli
4.4.2017
Pohjanmaalle keskittynyt turkiselinkeino työllistää alueellisesti merkittävän määrän työvoimaa. Monet turkistilat tarvitsevat säännöllisesti myös kausiluontoista työvoimaa tasoittamaan ruuhkahuippuja. Turkiselinkeino työllistää hyvin myös maahanmuuttajia – näin paikataan maalta kaupunkeihin muuttavan työvoiman jättämää aukkoa.
Artikkeli
17.3.2017
Politiikan keväässä käydään nyt kenties vilkkainta aikaa. Puolueet valmistautuvat kuntavaaleihin ja starttaavat soppatykkejään, toreilla ja tupailloissa keskustellaan vilkkaasti politiikan suunnasta. Minulle itselleni on tärkeää, että valtuustoissa istuu riittävästi nuoria yrittäjiä, koska valtuusto luo alueen yrittäjyydelle ja elinkeinoelämälle menestymisen mahdollisuudet ja tätä kautta tukee kasvua. Ja kun yrittäjyyttä tukeva päätöksenteko on pitkäjänteistä, myös vaikutukset ovat laajamittaisia vaikkapa alan työllistävyyteen liittyen, kirjoittaa Profurin toiminnanjohtaja Marja Tiura.
Artikkeli
3.3.2017
Vantaan Fur Centerissä ensi viikolla pidettävässä turkishuutokaupassa on myynnissä ensimmäistä kertaa täysin sertifioituja minkkieriä. Sertifikaatti on merkki siitä, että turkis on tuotettu noudattaen laatujärjestelmää, jonka avulla turkiksen alkuperä voidaan selvittää tilatasolle saakka. Sunnuntaina alkavaan huutokauppaan odotetaankin saapuvan runsaasti ostajia.
Artikkeli
27.2.2017
Vuonna 2016 aloitetun WelFur III Fox -hankkeen ensimmäisessä osassa WelFur-protokollaa ja tiedonkeruumenetelmää hiottiin kettujen arvioinnin osalta sellaiseen muotoon, että niitä voidaan käyttää vuoden alussa käynnistyneillä tilakäynneillä. Fur Europen rahoittaman hankkeen toisessa, vuoden 2017 loppuun asti jatkuvassa osassa selvitetään miten protokollaa voisi keventää tulevaisuudessa.

Sivut