DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Uutiset ja artikkelit

Artikkeli
29.8.2017
Turkiselinkeinolla on selkeät toimenpiteet puuttua siniketun koon rajoittamiseen. Toimenpiteiden lisäksi elinkeino tulee vahvistamaan omavalvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että turkiselinkeino kuuluu tulevaisuudessa tuotantoeläinaloilla hyvinvoinnin kärkikastiin.
Artikkeli
27.6.2017
Turkiselinkeino panostaa ravinnekiertoon liittyvien innovaatioiden kehittämiseen. Luonnonvarakeskuksen, Kalajoen kaupungin ja turkiselinkeinon yhteistyössä turkislannasta on päästy kehittämään bioarvolantaa, jonka keskeinen raaka-aine biohiili toimii turkistiloilla päästöjen ja hajujen vähentäjänä sekä lannan arvon kohottajana. Bioarvolannasta kehitetyn kasvatuslaatikon tuotekehitys on loppusuoralla: tavoitteena on, että ensimmäiset kasvatuslaatikot saataisiin myyntiin ensi keväänä.
Artikkeli
20.6.2017
Euroopan komissio on päättänyt supikoiran lisäämisestä unionin vieraseläinlajilistalle. Suomensupi on Suomen turkiselinkeinolle merkittävä tuotantolaji, minkä vuoksi Suomi on neuvotellut komission kanssa suomensupin kasvatuksen turvaamisesta EU:n vieraseläinlajiasetuksen ehtojen mukaisesti.

Sivut