Uutiset ja artikkelit

Artikkeli
22.11.2018
Suomen turkiselinkeinoa edustavan ProFurin muodista ja edunvalvonnasta vastaava Leena Harkimo toimii työkseen monipuolisen luonnonmateriaalin, turkisnahan, puolestapuhujana. Laadukkaille, kotimaista sertifioitua turkista sisältäville vaatteille on nyt kova kysyntä. Harkimo vastaa huutoon tuoden markkinoille kotimaisia turkistuotteita, uuden malliston ensimmäinen ulostulo on tehty yhdessä Gemmin kanssa.
Artikkeli
22.11.2018
Vuosi 2018 on ollut tutkimuksen kannalta kiireinen. Useita tutkimushankkeita ollaan saatu päätökseen, mutta samaan aikaan uusia hankkeita on käynnistetty poikkeuksellisen nopeallakin aikataululla. Kaikki turkiselinkeinossa tehtävä tutkimus tähtää sekä ympäristön että eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta kestäviin tuloksiin. Koska turkiseläinten kasvatus on liiketoimintaa, on kaikessa tutkimustoiminnassa keskeisenä tavoitteena edellisten lisäksi kehittää myös turkistuotannon taloudellista kannattavuutta.
Artikkeli
18.9.2018
ProFur, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Äidinkielen opettajain liitto ovat yhdessä tuottaneet väittelytaidon oppimateriaalipaketin, joka tarjoaa selkeän oppimiskokonaisuuden 8.–9. luokkalaisille. Materiaalin avulla oppilaat voivat syventyä väittelytaitoon ja perehtyä esimerkinomaisesti turkiselinkeinoon.
Artikkeli
17.9.2018
Vuoden 2017 joulukuussa Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ProFur teki Itämeri-sitoumuksen Itämeren hyvinvointia edistävälle Baltic Sea Action Groupille. Sitoumuksen tavoitteena on kehittää fosforipitoisen tuotantoeläinten lannan käsittelymenetelmiä sekä käynnistää tutkimushankkeita yhteistyössä erilaisten tutkimuslaitosten kanssa.

Sivut