DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Uutiset ja artikkelit

Artikkeli
18.9.2018
ProFur, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Äidinkielen opettajain liitto ovat yhdessä tuottaneet väittelytaidon oppimateriaalipaketin, joka tarjoaa selkeän oppimiskokonaisuuden 8.–9. luokkalaisille. Materiaalin avulla oppilaat voivat syventyä väittelytaitoon ja perehtyä esimerkinomaisesti turkiselinkeinoon.
Artikkeli
17.9.2018
Vuoden 2017 joulukuussa Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ProFur teki Itämeri-sitoumuksen Itämeren hyvinvointia edistävälle Baltic Sea Action Groupille. Sitoumuksen tavoitteena on kehittää fosforipitoisen tuotantoeläinten lannan käsittelymenetelmiä sekä käynnistää tutkimushankkeita yhteistyössä erilaisten tutkimuslaitosten kanssa.
Artikkeli
26.6.2018
Vuosi 2017 oli ProFur-konsernille ylijäämäinen, tilikauden tulos oli noin 1.669.000 euroa. Positiivisen tuloksen lisäksi liitto paransi monia jäsenpalveluita, kiinnitti erityistä huomiota ympäristön hyvinvointiin allekirjoittamalla sitoumuksen Itämeren hyvinvoinnista yhdessä Baltic Sea Action Groupin kanssa. Tämän lisäksi liitto laati hallituksen nimittämän työryhmän johdolla sinikettujen kasvatukseen liittyvän toimenpideohjelman. Myös vaikuttajaviestintää ja turkisten näkyvyyttä mediassa vahvistettiin Vintage-turkiskampanjalla, joka sai positiivista huomiota muotiasiantuntijoiden ja bloggaajien parissa.

Sivut